INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

ZDE BUDEME UMISŤOVAT ČLÁNKY PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY, KDE SE JIM POKUSÍME VYSVĚTLIT NĚCO K FUNGOVÁNÍ NAŠÍ CUKRÁRNY A MOŽNÁ I K FUNGOVÁNÍ NAŠEHO OBORU JAKO TAKOVÉHO...

OBJEDNÁVEJTE SI PROSÍM VČAS 

Proč je nutné objednávat si slavností dorty  a také zákusky vždy s dostatečným předstihem? To je problematika, kterou je nutno vysvětlit poněkud obšírněji.

Víte kolik je cukrářských výroben našeho typu v našem okrese? Přesně dvě.  A ani v celém Karlovarském kraji jich nenapočítáte o mnoho více. Ovšem to  neznamená, že by tím končil výčet služeb v našem oboru na zdejším trhu.  I když nabídku cukráren v řetězcích a supermarketech můžeme pominout, ta cílí na zcela jiný typ zákazníků.

Kde je tedy ukrytá ta naše konkurence. Ano, je doslova ukrytá. Současný trend v našem oboru totiž nahrává tzv. domácím výrobnám a domácím cukrářům. Vzorem jsou některé mediálně populární cukrářské osobnosti v čele s panem Josefem Maršálkem. Toto cukraření bez pevných provozoven, má zcela jistě velkou řadu výhod.  Ovšem má i svá úskalí. To co bez problému funguje ve velkým městech jako je Praha, nemusí však fungovat všude. 

Ten zásadní problém naráží na kapacitu výroby. Ta je u tzv. domácích cukrářů velice omezená a navíc i nejistá. Kapacita výroby však není zdaleka neomezená ani u naší cukrárny. No a při prvku nejistoty, který vnáší domácí cukráři na trh, se velice snadno stane, že naše cukrárna je doslova zahrnuta objednávkami na poslední chvíli. Většinou tak poznáme, že nějaký domácí cukrář/cukrářka "vypadne", či odmítne větší množství zakázek. I  my pak bohužel musíme takové objednávky na poslední chvíli odmítat. Vzhledem ke skutečnosti, že vše vyrábíme vlastními silami, tedy od pečení korpusu po finální úpravu, je pak mnohdy opravdu nemožné vyrobit složitější dort do tří dnů od objednání. No a samozřejmě počtu objednávek musíme přizpůsobovat celou řadu dalších provozních věcí. Od nákupu surovin po kapacitu lednic. My totiž můžeme být v celém řetězci výroby kdykoliv zkontrolováni obchodní,  státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí a musíme vše skladovat dle předpisů i během výroby. 

Nezbývá nám tedy, než Vás požádat o pochopení a o objednávání zakázek včas. I když jsme se v nedávné době rozhodli, přizpůsobit problému kapacity, tak abychom byli mnohem flexibilnější, skutečně není možné zaručit příjem objednávky na poslední chvíli. Chcete-li mít jistotu, že vám dort vyrobíme, je dobré jej objednávat nejméně deset dní dopředu a u složitějších dortů i mnohem dříve. U větších zakázek, například svateb, je naprosto běžné, že se objednávka dělá i několik měsíců dopředu. 

Platební karty už bereme!

Jedna z věcí, kterou nám naši zákazníci často vyčítali, byla nemožnost platby kartou. Vedla nás k tomu celá řada skutečností a především snaha zbytečně nezdražovat naše výrobky. 

Situace se však v poslední době výrazně změnila a placení kartou už se nepromítne do ceny výrobků v řádech procent, ale už jen do jednoho procenta. Vedle zdražování surovin na to má vliv také zlevnění poplatků, za platební terminál. Rozhodli jsme se tedy platební terminál pořídit, aby naše zákazníky placení tolik nebolelo. 

Od 1. srpna 2021, je u nás tedy možné platit kartou.